estañar en inglés se dice tinplate.

Frases que contienen estañar en inglés

Radioactive isotopes of iron and lead are being used to work out a new technology in tinplating

Otras formas de estañar a las cual se aplica esta traducción al inglés

 • estañémoslos
 • estañarla
 • estañémoselo
 • estañárnoslo
 • estañármelo
 • estañárnosla
 • estañémosela
 • estáñenosla
 • estáñatelas
 • estañados
 • estañárselas
 • estáñenoslo
 • estañándoos
 • estañáremos
 • estáñenos
 • estañe
 • estaña
 • estáñamelas
 • estáñasela
 • estaño
 • estañártelos
 • estáñeselas
 • estáñales
 • estañémosles
 • estañábamos
 • estáñatelos
 • estañémoslo
 • estañándoles
 • estañadlas
 • estáñaselas
 • estañarles
 • estañármelos
 • estañándomelos
 • estáñense
 • estañéis
 • estáñenmelo
 • estañares
 • estañádselas
 • estañárnoslos
 • estañarte
 • estañémosle
 • estáñatela
 • estáñatelo
 • estañarme
 • estañáoslos
 • estáñenmela
 • estañároslas
 • estañarlo
 • estañaste
 • estañaren
 • estáñenoslos
 • estáñela
 • estañándome
 • estáñele
 • estañádsela
 • estañádselo
 • estañándoselos
 • estañabas
 • estañándooslas
 • estañaban
 • estañaremos
 • estáñennoslos
 • estáñamelos
 • estañadme
 • estañémoselas
 • estáñese
 • estáñame
 • estañádmelos
 • estáñeselos
 • estañándote
 • estañándotelas
 • estañado
 • estañándomela
 • estañártelo
 • estañádnoslo
 • estañarlos
 • estañádnosla
 • estañándomelo
 • estañada
 • estañemos
 • estáñanos
 • estañadle
 • estañándole
 • estañarnos
 • estañadla
 • estañándola
 • estañándolo
 • estáñeme
 • estañadlo
 • estañaos
 • estañádnoslos
 • estañáramos
 • estáñenlos
 • estáñeles
 • estáñalos
 • estañarán
 • estañándoselas
 • estáñemelas
 • estañará
 • estañes
 • estáñaselo
 • estañadnos
 • estañártela
 • estañaros
 • estañádselos
 • estáñenoslas
 • estáñeselo
 • estañárosla
 • estañároslo
 • estañadlos
 • estañarás
 • estañándooslos
 • estáñensela
 • estañaríais
 • estáñemela
 • estañase
 • estañaría
 • estañó
 • estáñemelo
 • estañármela
 • estañé
 • estañarais
 • estañádmelo
 • estañándomelas
 • estañándose
 • estañádmela
 • estañémoslas
 • estañarían
 • estañabais
 • estañaron
 • estañémosnos
 • estañáosla
 • estañáoslo
 • estáñaselos
 • estañaré
 • estañándonoslas
 • estañaréis
 • estañándonoslo
 • estañaba
 • estáñalas
 • estañándonosla
 • estáñamelo
 • estañando
 • estañaran
 • estañara
 • estáñanoslo
 • estáñelo
 • estañaríamos
 • estáñanosla
 • estañádmelas
 • estáñamela
 • estáñenselo
 • estáñenmelos
 • estañadles
 • estañarlas
 • estañándolas
 • estañaras
 • estañádnoslas
 • estáñesela
 • estáñale
 • estáñala
 • estáñennos
 • estáñalo
 • estañarías
 • estáñelos
 • estáñenles
 • estañas
 • estañan
 • estáñennosla
 • estañársela
 • estañémoselos
 • estañad
 • estañárselo
 • estáñemelos
 • estáñenselos
 • estañáoslas
 • estañare
 • estáñenle
 • estañásemos
 • estáñenla
 • estáñenlo
 • estañándotelos
 • estañándooslo
 • estañen
 • estañadas
 • estañándoosla
 • estañárselos
 • estañasteis
 • estañároslos
 • estáñanoslos
 • estañándotelo
 • estañareis
 • estañarle
 • estañémosla
 • estañarse
 • estañáis
 • estáñate
 • estañándonoslos
 • estáñenme
 • estáñanoslas
 • estáñennoslas
 • estáñenlas
 • estañándonos
 • estañaseis
 • estañándotela
 • estáñelas
 • estañamos
 • estañándosela
 • estáñennoslo
 • estañases
 • estañártelas
 • estañándoselo
 • estañárnoslas
 • estañándolos
 • estáñenselas
 • estañasen
 • estañármelas
 • estáñenmelas

Frases en inglés similares a estañar

comments powered by Disqus