estar a dos velas en inglés se dice not have a bean.

Frases que contienen estar a dos velas en inglés

And considering the fact that my parents didn't have a bean, how could my father have had a fountain pen that was expensive enough to pawn?

Otras formas de estar a dos velas a las cual se aplica esta traducción al inglés

 • estamela a dos velas
 • estadselas a dos velas
 • estales a dos velas
 • estandolos a dos velas
 • estarlo a dos velas
 • estandomelas a dos velas
 • estandosela a dos velas
 • estándoles a dos velas
 • estándotelo a dos velas
 • estandonos a dos velas
 • estandote a dos velas
 • estaríamos a dos velas
 • estáoslas a dos velas
 • estámela a dos velas
 • estandoselo a dos velas
 • estándonoslas a dos velas
 • estárnoslo a dos velas
 • estaoslas a dos velas
 • estandome a dos velas
 • estarle a dos velas
 • estarmelas a dos velas
 • estada a dos velas
 • estadlos a dos velas
 • estabamos a dos velas
 • estadmela a dos velas
 • estándoselas a dos velas
 • estamelas a dos velas
 • estándola a dos velas
 • estadlo a dos velas
 • estádselos a dos velas
 • estala a dos velas
 • estandose a dos velas
 • estándosela a dos velas
 • estarlos a dos velas
 • estadnoslo a dos velas
 • estariais a dos velas
 • estais a dos velas
 • estaréis a dos velas
 • estadle a dos velas
 • estámelos a dos velas
 • estádsela a dos velas
 • estádnoslo a dos velas
 • estándoselo a dos velas
 • estadnosla a dos velas
 • estándooslas a dos velas
 • estádnoslos a dos velas
 • estanos a dos velas
 • estandotelos a dos velas
 • estalas a dos velas
 • estandotelo a dos velas
 • estaríais a dos velas
 • estanoslas a dos velas
 • estarmelos a dos velas
 • estandonoslas a dos velas
 • estare a dos velas
 • estánoslas a dos velas
 • estámelas a dos velas
 • estara a dos velas
 • estándole a dos velas
 • estarmela a dos velas
 • estáoslos a dos velas
 • estandotela a dos velas
 • estabais a dos velas
 • estariamos a dos velas
 • estármelos a dos velas
 • estándoselos a dos velas
 • estádmelo a dos velas
 • estándolas a dos velas
 • estarán a dos velas
 • estadla a dos velas
 • estará a dos velas
 • estamelo a dos velas
 • estádselas a dos velas
 • estándonos a dos velas
 • estadles a dos velas
 • estándotelos a dos velas
 • estándomelo a dos velas
 • estarlas a dos velas
 • estaría a dos velas
 • estarla a dos velas
 • estado a dos velas
 • estandonoslos a dos velas
 • estadnos a dos velas
 • estanoslos a dos velas
 • estarás a dos velas
 • estaré a dos velas
 • estaoslo a dos velas
 • estalos a dos velas
 • estándonosla a dos velas
 • estanoslo a dos velas
 • estad a dos velas
 • estarmelo a dos velas
 • estábamos a dos velas
 • estaria a dos velas
 • estaras a dos velas
 • estáosla a dos velas
 • estandoselos a dos velas
 • estándooslos a dos velas
 • estadmelos a dos velas
 • estan a dos velas
 • estaban a dos velas
 • estaremos a dos velas
 • estados a dos velas
 • estadselos a dos velas
 • estádmelos a dos velas
 • estandoselas a dos velas
 • estándote a dos velas
 • estandooslas a dos velas
 • estádmelas a dos velas
 • estándonoslo a dos velas
 • estandonosla a dos velas
 • esta a dos velas
 • estándomelos a dos velas
 • estándolo a dos velas
 • estadas a dos velas
 • estandoos a dos velas
 • estarnoslas a dos velas
 • estánosla a dos velas
 • estarían a dos velas
 • estareis a dos velas
 • estáis a dos velas
 • estamos a dos velas
 • estarnosla a dos velas
 • estadsela a dos velas
 • estádselo a dos velas
 • estándolos a dos velas
 • estádnoslas a dos velas
 • estándotelas a dos velas
 • estandomelo a dos velas
 • estandotelas a dos velas
 • estandooslos a dos velas
 • estandoles a dos velas
 • estandomela a dos velas
 • estárnosla a dos velas
 • estadlas a dos velas
 • estándoosla a dos velas
 • estandola a dos velas
 • estándoos a dos velas
 • estarles a dos velas
 • estándotela a dos velas
 • estandooslo a dos velas
 • estándomela a dos velas
 • estaba a dos velas
 • estaos a dos velas
 • estandole a dos velas
 • estadnoslos a dos velas
 • estarme a dos velas
 • estármelas a dos velas
 • estabas a dos velas
 • estánoslos a dos velas
 • estando a dos velas
 • estádnosla a dos velas
 • estárnoslas a dos velas
 • estármela a dos velas
 • estalo a dos velas
 • estarian a dos velas
 • estandolas a dos velas
 • estame a dos velas
 • estarnoslo a dos velas
 • estale a dos velas
 • estárnoslos a dos velas
 • estaran a dos velas
 • estadmelo a dos velas
 • estadmelas a dos velas
 • estandolo a dos velas
 • estándose a dos velas
 • estaoslos a dos velas
 • estarías a dos velas
 • a dos velas
 • estáoslo a dos velas
 • estadme a dos velas
 • estandoosla a dos velas
 • estándonoslos a dos velas
 • estármelo a dos velas
 • están a dos velas
 • estarias a dos velas
 • estandomelos a dos velas
 • estadselo a dos velas
 • estándooslo a dos velas
 • estamelos a dos velas
 • estaosla a dos velas
 • estandonoslo a dos velas
 • estándome a dos velas
 • estanosla a dos velas
 • estadnoslas a dos velas
 • estánoslo a dos velas
 • estándomelas a dos velas
 • estádmela a dos velas
 • estarnos a dos velas
 • está a dos velas

Frases en inglés similares a estar a dos velas

comments powered by Disqus